Virtual Reality

Tipping Point heeft ruim 15 jaar ervaring in innovatie, het begeleiden van veranderingen en leiden van complexe projecten. Onder andere is VROwl uit Utrecht ondersteund bij de ontwikkeling van het product TeachVR (https://teachvr.nl/ ).

TeachVR is ontwikkeld voor het onderwijs. Door het laagdrempelige VR-platform kan iedere leerkracht eenvoudig zijn eigen VR-lessen ontwikkelen. Bovendien bevat de bibliotheek vele lessen gemaakt voor én door onderwijsprofessionals. Zo is voor elk onderwijsniveau en leerdoel een passende les te vinden.

Samen met onze partner VRowl bieden we full service diensten aan, van idee ontwikkeling en concepting tot en met succesvolle implementatie.

Trendslation

Met Trendslation houdt u zicht en grip op trends die voor u relevant zijn. U volgt met onze methodiek en de bijbehorende online middelen in hoeverre uw organisatie (strategie, werkwijze, aanbod, communicatie) aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving. Op basis daarvan kunt u beslissen hoe u zich daartoe zou kunnen en willen verhouden. Mogelijk sluit uw organisatie al aan bij hedendaagse behoeften en deint het soepel mee met hedendaagse ontwikkelingen. Of u signaleert juist hiaten die het, vanuit uw ambitie bezien, waard zijn om aan te pakken. In dat geval stapt u veel bewuster in een innovatietraject. Trendslation is een traject dat u veel inzicht geeft. Inzicht EN concrete resultaten.

Trendslation, iets voor u?

Voorbeeldvragen

1 Hoe laat ik mijn organisatie beter aansluiten bij de samenleving?

2 Hoe spreek ik een jonge doelgroep aan?

3 Hoe actualiseer ik mijn dienstenaanbod?

Welke trends zijn relevant voor mijn organisatie?

Trendslation, hoe doen we dat?

Stappen Trendslation

Intake - Presentatie nieuwe ontwikkelingen - Focus trendgebied - Inrichten Trend Inspiratie Tool - Vertalen trends naar ideeën - Vertalen ideeën naar werkpraktijk.

Het Trendslation traject bestaat uit een aantal bijeenkomsten. De focus van een trendgebied bepaalt u zelf. Denk aan innovatieve ontwikkelingen in uw eigen vakgebied, uit maatschappelijke trends die van invloed zijn op uw werkpraktijk of uit technologische trends die kansen kunnen bieden voor uw organisatie. Onze trendmethodiek zorgt ervoor dat u snel en efficiënt trends naar uw specifieke context kunt vertalen. U kunt uw visie aanscherpen, uw aanbod verrijken, of uw werkwijze optimaliseren. U krijgt daarmee ook een helder perspectief van de meerwaarde daarvan voor uw eigen organisatie.


Cases

 • Eigentijds aanbod voor jonge doelgroep

  Agentschap NL

  Kansen Augmented Reality voor natuur- en milieu educatie

  Agentschap NL wilde de sector Natuur- en Milieu Educatie meer zichtbaar maken voor jongeren. De oplossing werd gezocht in het actualiseren van het aanbod van de circa 450 NME instellingen met nieuwe media en technologie. Met Trendslation werd verkend welke kansen Augmented Reality biedt. Zie hier de rapportage van deze verkenning. Inspirerende voorbeelden vormden de basis van een creatieve brainstorm. Het leverde geweldige ideeën op voor verrijking en aanvulling van de NME-diensten. In een vervolgsessie werden de ideeën vertaald naar onder andere Een interactieve kanotocht, Augmented Reality routes op basis van input van de doelgroep zelf en Verrijkte Leskisten. Momenteel worden deze diensten verder uitgewerkt naar het dienstenaanbod.

 • Effectiever inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving

  Ymere

  Invoeren Trendmethodiek

  Ymere FLX is de innovatieve conceptontwikkeltak binnen Ymere. Zij zocht een manier om zicht te kunnen houden op voor hen relevante trends als demografische, economische en technologische trends. Trendslation bood uitkomst. We gebruikten de methodiek voor de casus Nobelhorst, een wijk in aanbouw in Ymere. Voor deze wijk is een nadrukkelijk innovatieve insteek gekozen. Met veel ruimte voor initiatief van (toekomstig) bewoners, zoals deze Bolwoningen. Het concept van de wijk bleek goed aan te sluiten bij hedendaagse ontwikkelingen en behoefte. Met het instrumentarium van Trendslation kan Ymere FLX, maar ook andere onderdelen van Ymere, een vinger aan de pols houden en nieuwe inzichten spiegelen aan de werkpraktijk.

Kansenspotter

Met de Kansenspotter wordt uw innovatieproces versneld. Wij spotten vliegensvlug relevante kansen vanuit een aantal perspectieven: sociale media, creatieve technologie, visuele concepten, mobiele toepassingen en co-creatie. Nieuwe technologische kansen die zich gebruiksvriendelijk hebben bewezen, nemen we hierin mee. Deze kansen vertalen we met u naar uw werkpraktijk.

Kansenspotter, iets voor u?

Voorbeeldvragen

1 Wat kan ik met social media?

2 Welke kansen zie ik over het hoofd?

3 Hoe versnel ik mijn innovatieproces?

4 Hoe versterk ik de relatie met mijn doelgroep?

Kansenspotter, hoe doen we dat?

Stappen Kansenspotter

Intake - Kansen spotten - 10 ideeën - Verrijken - Contextualiseren

Bij het spotten van kansen is uw vraagstuk uitgangspunt. Vanuit verschillende perspectieven dragen wij tien ideeën aan. Met uw team verrijken we deze ideeën en vertalen we de beste daarvan naar uw bedrijfscontext. Resultaat: concrete, reële kansen voor uw organisatie.


Educatie

Met optimaal gebruik van nieuwe mogelijkheden kunnen onderwijsambities sneller en effectiever worden bereikt. De hoeveelheid methodes en middelen, programma’s, tools en content om je 21st century ‘skillability’ te ontwikkelen is eindeloos en neemt dagelijks toe. Wie de didactische meerwaarde van deze mogelijkheden inziet en deze slim weet te vertalen naar zijn onderwijspraktijk, kan een uniek educatief aanbod bieden.

De kunst is om vanuit de huidige praktijk te innoveren. Stapje voor stapje. Om rekening te houden met de realiteit van de lespraktijk, waarin het adoptieve vermogen van leraren niet altijd optimaal is (net als in de wereld buiten school). Waarin papieren lesmethodes domineren. Waarbij tijd en geld kostbare goederen zijn. De oplossing zit ‘m niet in het verzamelen van mogelijkheden. Zelfs met een fulltime focus zou dat onbegonnen werk zijn. De kracht zit ‘m in het razendsnel kunnen expliciteren van de didactische behoefte en de verbinding kunnen maken met reële kansen die een oplossing kunnen bieden voor deze behoefte. Kansen waar uw team zonder gedoe mee aan de slag kan. Vandaag nog. Kansen waarvan de didactische meerwaarde evident is. De match maken tussen onderwijsvraag en technologie wordt dus steeds belangrijker. Ook hiervoor wil Tipping Point uw partner zijn. We bieden daarvoor de volgende diensten aan:

Voor scholen

Koppeling didactiek en technologie

​Tipping Point geeft workshops waarin leraren kunnen ervaren wat de didactische meerwaarde is van technologie. Thematische workshops over lesgeven met bijvoorbeeld QR-code of augmented reality. Maar ook workshops waarin een methode centraal staat om aan de hand van inspirerende, creatieve tools de verbinding te leggen tussen je onderwijsvraag en beschikbare tools. Voor het management biedt Tipping Point advies en coaching. Resultaat is: concrete aanbevelingen en methodieken om didactische ambities te realiseren.

Voor organisaties

Concepten leren & innovatie

​Tipping Point ontwikkelt innovatieve concepten voor leren. Concepten waarin de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, creatieve sector en bedrijfsleven centraal staat. Of het benutten van de regio rondom een school. Om de didactische meerwaarde van technologie (tablets, apps, QR, augmented reality) te ervaren. Of slim te professionaliseren binnen een specifieke sector. Om in ontwikkelingslanden het onderwijs structureel te versterken. Of om leerlingen met plezier te laten leren.

Cases

 • Werken met creatieve technologie in de lespraktijk

  Digitale Nieuwscollage

  Papieren kranten bestuderen met je iPad

  Tipping Point ontwikkelde in opdracht van Waag Society en Nieuws in de klas het concept voor een leerarrangement over journalistieke vaardigheden voor het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen leren aan de hand van allerlei opdrachten om kritisch de krant te lezen. Ze bestuderen echte kranten en verwerken hun inzichten digitaal, door met hun iPads artikelen te scannen en te voorzien van tekst en annotaties. Er ontstaat zo een digitale nieuwscollage. De werkvorm is origineel: de iPads van de leerlingen zijn verbonden aan het digibord. Het digibord is daarmee door de hele klas te bedienen. De leraar kan de inhoud vanuit de verschillende iPads oproepen. Een mooi voorbeeld van het werken met iPads in klasseverband. Zie hier het filmpje over de Digitale Nieuwscollage.


 • Onderwijsinnovatie

  Netwerkschool

  Beter Onderwijs tegen dezelfde kosten

  Dat is het uitgangspunt van de Netwerkschool: een experiment waarbij vijf scholen, onder wetenschappelijke begeleiding, vijf jaar lang hun op het Netwerkschoolmodel gebaseerde plannen uitvoeren. Een uniek experiment in het middelbaar beroepsonderwijs, zie http://www.netwerkschool.nl. In opdracht van en namens Kennisnet, hét publieke expertise centrum Onderwijs en ICT, verzorgt Tipping Point de coaching voor het perspectief ICT.

 • Verbinden onderwijs, creatieven, bedrijven en wetenschap

  Community Learning Center

  Effectief innoveren

  Een inspirerende samenwerking kwam tot stand in de regio Arnhem tussen basisscholen, de PABO en de onderzoekstak van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en bedrijven en creatieven en leidde tot het eerste Community Learning Center in Nederland. In de bijbehorende experimenteerruimte, Ixperium kunnen alle betrokkenen - dus ook leerlingen - nieuwe technologie uitproberen. Dit gaat gepaard met onderzoek. Alle betrokken partijen werken nauw samen vanuit een gezamenlijke innovatie agenda. In opdracht van en namens Kennisnet heeft Tipping Point in dit traject advies en ondersteuning geboden.

 • Toepassen QR-codes in educatieve context

  Workshop Folio Digitaal

  QR-codes als brug naar effectieve didactiek

  Docenten maken nog nauwelijks gebruik van de enorme hoeveelheid digitale mogelijkheden om hun les te verrijken. Het lesboek blijft leidraad. Tipping Point ontwikkelde daarom de workshop Folio Digitaal. In deze workshop ervaren docenten de didactische kracht van QR-codes. Op zeer laagdrempelige wijze is via QR-codes alle mogelijke digitale content aan het lesboek te koppelen. Speciaal door Tipping Point ontwikkelde software draagt bij aan het gebruiksgemak. Een stappenplan helpt de deelnemers bewust keuzes te maken bij het verrijken van hun papieren lesmiddelen en lesobjecten. Onder andere door didactisch doel, specifieke doelgroep en de didactische kenmerken van de verschillende soorten digitaal materiaal voor ogen te houden. 

Contact

E-mailadres:

Telefoon:

 • 06 539 447 67
 • 06 538 693 65

Postadres:

 • Kattenbosch 116
 • 5243 SK Rosmalen